Usługi świadczone w porozumieniu z naszymi partnerami

Współpracując z naszymi partnerami – certyfikowanymi audytorami systemów jakości oraz biurem windykacji należności

w zakresie wdrażania systemów jakości oferujemy przeprowadzenie wszystkich niezbędnych etapów procesu wymaganych do uzyskania certyfikatu, a w szczególności:
wdrożenie systemu jakości dostosowanego do profilu działalności organizacji

  • szkolenia dla pracowników i kadry zarządzającej z zarządzania jakością
  • audyt wstępny
  • audyty wewnętrzne
  • audyty dostawców
  • doradztwo i pomoc w usunięciu wykrytych w trakcie audytów niezgodności

 

w zakresie weryfikacji kontrahentów i windykacji należności oferujemy:

  • opracowanie informacji o dłużnikach
  • polubowną windykację należności
  • reprezentację w sporach sądowych z dłużnikami
  • reprezentację w trakcie egzekucji komorniczej