USŁUG KSIĘGOWYCH I KADROWYCH FIRMY ARGUS

 

USŁUGI KSIĘGOWE

Ewidencja ryczałtowa bez VAT:

od 001 do 020 szt dokumentów - 115, - zł

za każde następne rozpoczęte 20 dokumentów 30,- zł


Podatkowa księga przychodów i rozchodów bez VAT lub ewidencja ryczałtowa z VAT

od 001 do 020 szt. dokumentów - 147,- zł

za każde następne rozpoczęte 20 dokumentów 30,-

Podatkowa księga przychodów i rozchodów z ewidencją VAT:

od 001 do 020 szt. dokumentów - 210,- zł

za każde następne rozpoczęte 20 dokumentów 35,- zł

 

 

Księgi handlowe*:

od 001do 030 szt. dokumentów - 420,-zł

za każde następne rozpoczęte 20 dokumentów 110,-zł

*W przypadku ksiąg handlowych dokumentami są także wyciągi bankowe – operacje zapisane na nich dokumenty dowody KP, KW oraz inne nie tylko faktury VAT

Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego (wprowadzenie, rachunek wyników, bilans i dodatkowe objaśnienia) - średniomiesięczny koszt obsługi księgowej

KADRY I PŁACE

Prowadzenie akt osobowych pracowników oraz rozliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i podatków:

01 - 15 osób - 40,- zł za jedną osobę

każdy następny pracownik od 16 - 30,- zł za jedną osobę

Wystawianie rachunków do umów-zleceń i umów o dzieło, wyliczanie od nich podatków i składek ZUS:

- 15,- zł za jedną osobę

Sporządzanie umów zleceń w imieniu klienta na podstawie dokumentów dostarczonych przez klienta - 25 zł netto za umowę

 

Prowadzenie akt osobowych obejmuje: przygotowywanie umów o pracę , przechowywanie akt osobowych, prowadzenie ewidencji pracowników, prowadzenie kart urlopowych, prowadzenie rejestru badań lekarskich i szkoleń, prowadzenie rejestru absencji chorobowych, przygotowywanie umów cywilnoprawnych oraz rachunków do umów, przygotowywanie świadectw pracy, wystawianie zaświadczeń, skierowań i inne

Uwaga! GRATIS w ramach umowy

sporządzanie dla Przedsiębiorcy deklaracji DRA i PIT (bez pracowników)

reprezentacja przed Urzędem Skarbowym i ZUS

przyjmowanie kontroli Urzędowych klienta w siedzibie biura

doradztwo gospodarcze w ramach prowadzonej firmy, stała informacja o zmianach

rejestracja firmy

podane kwoty są cenami netto, do których należy doliczyć 23% VAT

Cena za usługę jest automatycznie waloryzowana na początku każdego kwartału. Podstawą waloryzacji jest średnia ilość wprowadzonych dokumentów w ciągu poprzedniego kwartału.

Korekty dokumentacji sporządzane z winy klienta 50% ustalonej kwoty netto za księgowość lub kadry w zależności czego dotyczą korekty