USŁUG KSIĘGOWYCH I KADROWYCH FIRMY ARGUS

 

USŁUGI KSIĘGOWE

Ewidencja ryczałtowa bez VAT:

od 01 do 20 szt dokumentów - 190, - zł

za każde następne rozpoczęte 20 dokumentów 40,- zł


Podatkowa księga przychodów i rozchodów bez VAT

od 01 do 20 szt. dokumentów - 250,- zł

za każde następne rozpoczęte 20 dokumentów 50,-zł

Ewidencja ryczałtowa z ewidencją VAT

od 01 do 20 szt dokumentów - 275, - zł

za każde następne rozpoczęte 20 dokumentów 50,- zł

Podatkowa księga przychodów i rozchodów z ewidencją VAT:

od 01 do 20 szt. dokumentów - 300,- zł

za każde następne rozpoczęte 20 dokumentów 50,- zł

 

 

Księgi handlowe*:

od 01do 30 szt. dokumentów - 620,-zł

za każde następne rozpoczęte 20 dokumentów 150,-zł

sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego - średnia opłata miesięczna za dany okres obrachunkowy

*W przypadku ksiąg handlowych dokumentami są także wyciągi bankowe – za dokument uważamy w tym przypadku standadową stronę wyciągu do 15 operacji na stronie, dokumenty dowody KP, KW oraz inne nie tylko faktury VAT

 

KADRY I PŁACE

Prowadzenie akt osobowych pracowników oraz rozliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i podatków:

01 - 15 osób - 60,- zł za jedną osobę

każdy następny pracownik - 55,- zł za jedną osobę

Wystawianie rachunków do umów-zleceń i umów o dzieło, wyliczanie od nich podatków i składek ZUS:

- 30,- zł za jedną osobę

Sporządzanie umów zleceń w imieniu klienta na podstawie dokumentów dostarczonych przez klienta - 50 zł  za umowę

 

Prowadzenie akt osobowych obejmuje: przygotowywanie umów o pracę , przechowywanie akt osobowych, prowadzenie ewidencji pracowników, prowadzenie kart urlopowych, prowadzenie rejestru badań lekarskich i szkoleń, prowadzenie rejestru absencji chorobowych, przygotowywanie list płac, przygotowywanie świadectw pracy, wystawianie zaświadczeń, skierowań i inne

 

Pozostałe

przygotowanie dokumentów i zestawień dla klienta na potrzeby kredytu, leasingu lub podobnych umów - 60,- zł

korekty deklaracji sporządzane  zwiny klienta 30% ustalonej kwoty netto za księgowość

korekty list płac, deklaracji do ZUS, PIT itp. sporządzane z winy klienta 50% kwoty netto ustalonej za usługi gadrowe

wykonanie analizy opłacalności wyboru właściwej formy opodatkowania - 50 zł

księgowanie dokumentów dostarczonych po terminie umownym 7,50 zł netto od sztuki

 

Uwaga! GRATIS w ramach umowy

sporządzanie dla Przedsiębiorcy deklaracji DRA i PIT (bez pracowników)

reprezentacja przed Urzędem Skarbowym i ZUS

przyjmowanie kontroli Urzędowych klienta w siedzibie biura

doradztwo gospodarcze w ramach prowadzonej firmy, stała informacja o zmianach

rejestracja firmy

podane kwoty są cenami netto, do których należy doliczyć 23% VAT

 

Uwaga

Cena za usługę jest automatycznie waloryzowana na początku każdego kwartału. Podstawą waloryzacji jest średnia liczba dokumentów wprowadzonych w ciągu poprzedniego kwartału.