USŁUG KSIĘGOWYCH I KADROWYCH FIRMY ARGUS

 

USŁUGI KSIĘGOWE

Ewidencja ryczałtowa bez VAT:

od 001 do 020 szt dokumentów - 100, - zł

od 021 do 040 szt. dokumentów - 130,- zł

od 041 do 060 szt. dokumentów - 160,- zł

za każde następne rozpoczęte 40 dokumentów 50,- zł


Podatkowa księga przychodów i rozchodów bez VAT lub ewidencja ryczałtowa z VAT

od 001 do 020 szt. dokumentów - 130,- zł

od 021 do 040 szt. dokumentów - 170,- zł

od 041 do 060 szt dokumentów - 210, - zł

za każde następne rozpoczęte 40 dokumentów 50,-

Podatkowa księga przychodów i rozchodów z ewidencją VAT:

od 001 do 020 szt. dokumentów - 180,- zł

za każde następne rozpoczęte 20 dokumentów 30,- zł

 

 

Księgi handlowe*:

od 001do 030 szt. dokumentów - 350,-zł

za każde następne rozpoczęte 40 dokumentów 200,-zł

*W przypadku ksiąg handlowych dokumentami są także wyciągi bankowe – operacje zapisane na nich dokumenty dowody KP, KW oraz inne nie tylko faktury VAT

sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego (wprowadzenie, rachunek wyników, bilans i dodatkowe objaśnienia) - średniomiesięczny koszt obsługi księgowej

KADRY I PŁACE

Rozliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i podatków:

01 - 15 osób - 15,- zł za jedną osobę

każdy następny pracownik od 16 - 10,- zł za jedną osobę

Rozliczanie podatków od umów-zleceń i umów o dzieło:

- 10,- zł za jedną osobę

Sporządzanie umów zleceń w imieniu klienta na podstawie dokumentów dostarczonych przez klienta - 20 zł netto za umowę

 

Prowadzenie akt osobowych pracowników

(prowadzenie akt osobowych, przygotowywanie umów o pracę , przechowywanie akt osobowych, prowadzenie ewidencji pracowników, prowadzenie kart urlopowych, prowadzenie rejestru badań lekarskich i szkoleń, prowadzenie rejestru absencji chorobowych, przygotowywanie umów cywilnoprawnych oraz rachunków do umów, przygotowywanie świadectw pracy, wystawianie zaświadczeń, skierowań i inne)
- 20 zł za jedną osobę/m-c

Uwaga! GRATIS w ramach umowy

Uwaga! GRATIS w ramach umowy

sporządzanie dla Przedsiębiorcy deklaracji DRA i PIT

reprezentacja przed Urzędem Skarbowym i ZUS

przyjmowanie kontroli Urzędowych klienta w siedzibie biura

doradztwo gospodarcze w ramach prowadzonej firmy, stała informacja o zmianach

SPORZĄDZANIE DOKUMENTACJI REJESTRACYJNEJ

podane kwoty są cenami netto, do których należy doliczyć 23% VAT

Cena za usługę jest automatycznie waloryzowana na początku każdego kwartału. Podstawą waloryzacji jest średnia ilość wprowadzonych dokumentów w ciągu poprzedniego kwartału.

Korekty dokumentacji sporządzane z winy klienta 50% ustalonej kwoty netto za księgowość lub kadry w zależności czego dotyczą korekty