Od 1 stycznia 2021 wchodzi bardzo ważna regulacja dotycząca umów o dzieło.Do tej pory umowy te nie podlegały ZUS. Od 1 stycznia o każdej zawartej umowie o dzieło trzeba powiadamiać ZUS w terminie 7 dni