Pracownik zatrudniony na podstawie umowy zlecenia, który nie ukończył 26 roku życia i dodatkowo uczy się lub studiuje nie podlega obowiązkowi zgłoszenia do ZUS. Jest ponadto zwolniony z podatku dochodowego (PIT). Pracodawca takiego pracownika nie ma obowiązku zgłaszania go do ZUS, nie odprowadza więc za niego składek, ani podatku. Oznacza to, że kwota brutto, na którą opiewa umowa zlecenia jest jednocześnie kwotą netto do zapłaty. Należy przy tym pamiętać, że tylko umowa zlecenia, która nie spełnia cech umowy o pracę podlega takim zwolnieniom. W przeciwnym wypadku ZUS może umowę zakwestionować i zażądać składek z odsetkami.