Od 2018 roku całkowicie zmienia się sposób opłacania składki ZUS. Zamiast trzech kont jednakowych dla wszystkich płatników każdy płatnik będzie miał otwarte indywidualne konto, na które będzie wpłacał jedną składkę. Informację o koncie przydzielonym płatnikowi ZUS zacznie wysyłać od 1 października. Zaleca się sprawdzenie danych korespondencyjnych w ZUS i koniecznie odbieranie przesyłek poleconych. W 2018 roku płatnicy, którzy nie będą znali swoich indywidualnych kont bankowych nie będą mogli opłacać składek z wszystkimi tego konsekwencjami.
Dodatkową "marchewką" jest wprowadzenie ułatwień dla płatników składek, jeśli chodzi o wydawanie przez ZUS zaświadczeń o niezaleganiu z wpłatami przez zrównanie – pod względem prawnym – zaświadczeń wydawanych w postaci papierowej i wydruków elektronicznych samodzielnie wygenerowanych przez płatnika z systemów elektronicznych ZUS.