Od 1 listopada 2019 w większości transakcji znika pojęcie "odwrotnego obciążenia". Pojęcie to będzie odtąd funkcjonowało tylko w odniesieniu do usług świadczonych dla podatników mających siedzibę na terytorium Unii Europejskiej, ale poza terytorium Polski. Sprzedaż usług lub towarów, które dotąd były objęte odwrotnym obciążeniem jest od 1 listopada 2019 roku zwykłą sprzedażą VAT jeżeli wartość towaru lub usługi nie przekracza 15000 zł brutto. Jeżeli wartoć towaru lub usługi jest większa lub równa 15000 zł wystawca faktury jest zobowiązany umieścić na niej adnotację "mechanizm podzielonej płatności", a nabywca jest zobowiązany dokonać zapłaty przelewem stosując ten mechanizm. WAŻNE. Za niezastosowanie się do tej regulacji od 1 stycznia 2020 grożą sankcje karno skarbowe.