Ustawodawca odroczył obowiązek wysyłania plików JPK dla mikroprzedsiębiorstw do 1 stycznia 2018 roku. Czy to jednak oznacza, że do tego czasu mikroprzedsiębiorstwa nie muszą nic w tym zkresie robić i JPK ich nie dotyczy? Niestety nie. Organy skarbowe mogą po 1 stycznia 2018 roku zażądać np. podatkowej księgi przychodów i rozchodów za luty 2017 roku w strukturze JPK_PKPIR. Warto wiedzieć, że obecnie obowiązuje siedem struktur raportowych plików JPK: księgi rachunkowe  - JPK_KR, wyciągi bankowe - JPK_WB, magazyn  -  JPK_MAG, ewidencje zakupu i sprzedaży VAT  -  JPK_VAT, faktury VAT   -   JPK_FA,  podatkowa księga przychodów i rozchodów  -  JPK_PKPIR, ewidencja przychodów   -  JPK_EWP. Planowane są nowe struktury  akcyza oraz paragony fiskalne. Zalecamy sprawdzenie, czy Państwa programy do wystawiania faktur, czy do prowadzenia książki przychodów i rozchodów są przygotowane do przygotowywania plików w strukturach plików JPK. Firma ARGUS pracuje na najnowszej wersji Symfonii firmy SAGE, który jest dostosowany do wymogów ordynacji podatkowej w zakresie sprawozdawczości w strukturach JPK