Zwrot VAT można otrzymać w podstawowym terminie 60 dni. Jednak w pewnych przypadkach niektóre grupy przedsiębiorców mogą odzyskać VAT w krótszym terminie. Jest to zwłaszcza istotne dla firm dokonujących sprzedaży lub świadczących usługi z odwrotnym obciążeniem. Przede wszystkim firmy budowlane działające jako podwykonawcy. Ustawodawca przewidział dla tych przedsiębiorców możliwość przyspieszonego zwrotu VAT nawet w terminie 15 dni. Spełnione muszą być dwa podstawowe warunki: faktury z których wynika VAT naliczony muszą być przez przedsiębiorcę zapłacone oraz musi on złożyć informację JPK_VAT, nawet jeżeli nie ma jeszcze ustawowego obowiązku składania takiej informacji.
W trochę innej formie, ale jeszcze szybciej VAT mogą odzyskać osoby fizyczne i spółki kapitałowe zobowiązane do zapłaty podatku dochodowego. Jest to istotne zwłaszcza dla przedsiębiorców świadczących usługi poza terytorium kraju lub dokonujących wewnątrzwspólnotowych dostaw. Już w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K można zgłosić zamiar przeznaczenia nadwyżki VAT na podatek dochodowy. Należy przy tym pamiętać, że przeznaczenie VAT na podatek dochodowy następuje w dacie złożenia deklaracji, zatem odpowiednią deklarację: VAT-7 lub VAT-7K należy złożyć nie później niż w dacie, w której przedsiębiorca jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego. Należy zwrócić uwagę, że takiej możliwości nie mają spółki osobowe (spółka cywilna, jawna, czy komandytowa). Przed podjęciem decyzji co do formy prowadzenia działalności warto skonsultować skutki podatkowe z firmą księgową lub doradcą podatkowym.